Solvärme

Producera din egen el med solceller 

Solvärme

Producera din egen el med solceller! Med en solcellsanläggning kan du enkelt och miljövänligt producera din egen el, exempelvis för att driva din värmepump.

Intresset för solcellsaläggningar ökar starkt, framför allt i Skåne.

En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service och underhåll samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar. Någon speciell rengöring av modulerna är normalt inte nödvändigt. Vanligt regn räcker oftast. Dessutom är en solcellsanläggning tyst och miljövänlig. Livslängden beräknas till minst 30 år, sannolikt minst 40-50 år. Det finns flera anläggningar som är installerade i början av 80-talet som producerar el än i dag.

I Sverige ger effekten från solljuset cirka 1000 W per installerad kW moduleffekt och år.
Det är ungefär lika mycket som mellersta Europa och norra Italien.