om oss

Thomas Quittberg

driver företaget Reslövs Energi.

Företaget är återförsäljare åt IVT,
Nordens största tillverkare av värmepumpar, och jobbar mycket med energirådgivning åt både hushåll och företag.

Reslövs Energi har utställning i Eslöv, Bruksgatan 7 B. Tidigare har företaget haft sin verksamhet i Reslöv (ligger utanför Eslöv, nära Trollenäs).

Thomas Quittberg har lång erfarenhet av försäljning och energirådgivning, till både villor och större fastigheter.

Han började jobba som rörläggare på 60-talet, och fick tidigt praktisk erfarenhet av att installera både olje- och gaspannor, både till villor och större fastigheter.
Thomas har även projekterat och utvecklat spannmåls- och pellets-anläggningar.

Thomas började jobba med värmepumpar 1988, och har jobbat åt en rad olika värmebolag i Skåne.
Han har tillgång till ett stort nätverk inom värme- & energibranschen.

”Tänk långsiktigt”

– Mitt mål är att ta fram optimala anläggningar för kundens långsiktiga värmebehov.
– Det innebär inte alltid att jag levererar det billigaste alternativet, på kort sikt, utan tänker på vad som är bäst på lång sikt.

– Det är viktigt att anläggningen utformas rätt redan från början så att den framtida elförbrukningen blir så låg som möjligt.

– En felaktigt dimensionerad anläggning kan många gånger betyda högre elförbrukningen, år efter år.

Medlem i SVEP

 Reslövs Energi är medlem i SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.   Svenska Värmepumpföreningen
SVEP är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar.
Se mer på 
www.svepinfo.se

När du som värmepumpsköpare anlitar en SVEP-ansluten installatör får du en extra trygghet. Du möter en expert på värmepumpar och energibesparing.

Mer fakta om

Reslövs Energi

* Utför helentreprenad av värmepumps-installationer, tar hand om allt, ”från ax till limpa”.

Besiktning:
Efter utförd installation av Reslövs Energi så besiktigas och injusteras anläggningen av Energitjänst AB i Malmö, som är garantiombud för IVT-värmepumpar.

* Hjälper till med att sanera i källaren, tar hand om oljepannaoch oljetank. Utfärdar sanerings-intyg, vilket numera är ett krav från kommunerna.

* Reslövs Energi samarbetar med ett borr-företag, Svenstorps Rör, Tyringe, för borrning till bergvärme.
Svenstorps Rör är medlem i SVEP, Svenska Värmepumpföreningen:
Se mer om Svenstorps Rör, Tyringe