Bergvärme/Jordvärme

Bergvärme

Om det finns berg på tomten, eller inte alltför långt under marknivå, är bergvärme ett mycket bra alternativ.

Med bergvärme behöver man inte gräva upp tomten för att lägga ner slang, det blir bara ett litet borrhål i trädgården, i vissa fall två.
Ett borrhål är normalt 90 – 200 meter djupt, beroende på husets energibehov.

Ett slangpaket (två slangar med böj nedtill) sänks ner i borrhålet och slangen fylls med samma vätska som vid jordvärme.
I slangen cirkulerar en giftfri vätska och när denna vätska cirkulerar värms den upp några grader av det omgivande berget.

Men hur kan denna lilla ökning av temperaturen värma upp ett helt hus ??

Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen på vätskan, denna värme överförs sedan till husets element och används även för att värma tappvarmvattnet.

Bergvärme ger minimal påverkan på husets tomt. Borrningen tar som regel endast någon dag.
För bergvärme används IVT:s produktserie Greenline. Se mer

OBS !
Man ska aldrig ”pruta” på antalet meter när man borrar för bergvärme. Det är mycket viktigt.
Om man borrar för litet antal meter så blir värmepumpen mindre effektiv, el-patronen tvingas gå in oftare, vilket ger sämre besparing, driftskostnaderna ökar. Dessutom blir livslängden på värmepumpen kortare.

Det är viktigt att varna för aktörer som erbjuder lösningar med för korta borr-längder. Det blir billigt i början – dyrt i längden, det är stor risk att du ångrar dig! Det är farligt att falla för ”frestelsen” med en billig offert, det blir betydligt högre driftskostnader.

Jordvärme

I en Jordvärme-anläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken

En slang på mellan 200 och 650 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på ca en meters djup. I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur, lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Normalt behövs en tomt på 250 – 1000 kvadratmeter för slangen. IVT ytjordvärme finns hos tiotusen nöjda villa-ägare i hela Sverige.
Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.
Skickliga grävare och installatörer ser till att ingreppen i tomten blir minimala.

För jordvärme används IVT:s produktserie Greenline.
 
OBS !
Man ska aldrig pruta på slang-längden. Om man lägger ner för kort slang blir värmepumpen mindre effektiv, el-patronen tvingas gå in oftare, vilket ger en sämre besparing, driftskostnaderna ökar.

Det är viktigt att varna för aktörer som lägger för korta slang-längder. Det är farligt att falla för ”frestelsen” med en billig offert, det blir betydligt högre driftskostnader.

Grundvattenvärme

I grundvattensystem pumpar man upp ”varmt vatten” till en värmeväxlare i värmepumpen. I Skåne är grundvattnet 9 grader varmt.
 
Där tas värmeenergin tillvara och det avkylda vattnet pumpas sedan tillbaka till en annan brunn och infiltreras in i grundvattnet igen.
 
Grundvatten-värmepumpar används när det finns rikligt med grundvatten och där man beräknar att grundvattentillrinningen fortsättningsvis kommer att vara riklig.